Dálkově dohledovatelný napájecí zdroj DC1500

Zdroj 48 V 1 500 W je určen pro napájení v oblasti telekomunikací. Umožňuje připojení externích olověných zálohovacích baterií, jejich nabíjení a automatické odpojení v případě vybití (funkce zdroje nepřerušitelného napájení – UPS). Dále umožňuje spínání jednotlivých výstupů, měření napětí, měření proudů a teploty. Stav zdroje je možné kontrolovat pomocí www prohlížeče z interních www stránek zdroje a z nadřízeného systému pomocí SNMP. Stejným způsobem je možné zdroj i ovládat. Zdroj obsahuje interní hodiny reálného času synchronizované pomocí protokolu NTP a umožňuje ukládat historii provozních stavů pomocí protokolu SYSLOG.

Dálkově dohledovatelný zdroj DC1500

Přednosti nasazení dálkově dohledovatelného zdroje DC1500

 • Zdroj 48 V, 1 500 W se síťovým dohledem
 • Dálkově dohledovatelný zdroj napětí 48 V s možností připojení zálohovacích baterií a jejich nabíjení
 • Dálkový dohled a ovládání umožňující jednoduché řízení zdroje a jeho zakomponování do centrálních dohledových systémů
 • Snadná montáž a údržba
 • Komunikace a ovládání pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)

Schéma propojení dálkově dohledovatelného zdroje DC1500 s okolím

Základní technický popis

Zdroj je vestavěn ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 3U a hloubky 40 cm (bez konektorů), hmotnost zdroje je 14 kg.

Připojení k napájecí síti

Zdroj je určen pro připojení k síti s jmenovitým napětím 230 V, 50 Hz. Jištění vstupního napětí je realizováno jističem se jmenovitým proudem 10 A a charakteristikou C. Použité vnitřní zdrojové moduly jsou schopny pracovat v rozsahu 100–264 V AC bez nutnosti přepínání. Při velkém poklesu napětí dojde ke zvýšení odběru ze sítě a může dojít k výpadku jističe 230 V. Ve zdroji je měřeno napětí 230 V a změřená hodnota je k dispozici jak na ovládacích www stránkách zdroje, tak i v informacích pro dohledový systém. vstupní napětí 230 V mimo nastavený rozsah, zdroj toto oznámí. Zdroj nemá síťový vypínač, je navržen pro trvalé použití.

Výstupní okruhy

Tři výstupní okruhy pro 48 V se jmenovitým proudem 10 A, okruh pro externí akumulátor a napájecí napětí 230 V jsou jištěny pomocí standardních jističů dostupných na předním panelu zdroje. U 48V výstupů a externího akumulátoru jsou jističem odepínány oba póly (plus i mínus). U všech jističů je jejich stav snímán prostřednictvím pomocného indikačního kontaktu.

Přední panel

Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory ETH 1 a ETH 2 (jeden pro připojení do systému vzdáleného dohledu, druhý pro připojení servisního technika), indikační LED zobrazující aktuální stav zdroje, LCD displej zobrazující podrobnosti a dvě tlačítka pro lokální ovládání odpojovače baterie. Dále jsou na předním panelu jističe pro jednotlivé výstupy, akumulátor a vstup 230 V.

Zadní panel

Na zadním panelu jsou konektory pro připojení výstupů a akumulátoru a EURO vidlice pro připojení napájení 230 V.

Základní technické parametry

RozměryRozměry: 19“ modul výšky 3U a hloubky 40 cm (bez konektorů), šířka
(bez držáků) 43 cm, hloubka 40 cm, výška 13 cm
Zdroj je určen pro montáž do 19“ rozvaděče (racku),
ventilační otvory na zadním a bočních panelech nesmí být zakryty
Hmotnost14 kg
Krytí proti prachu a voděIP20
Rozsah pracovních teplot0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah–20 až 60 °C
Vlhkost20 až 80 %, nekondenzující
Napájecí napětí jmenovité230 V ±10 %, 50 Hz
Vstupní proud maximální10A
Napětí odpojovače akumulátoru43,5 V (1,8 V / článek)
Výstupní proud jmenovitý3× 10 A
Tolerance výstupního napětí±3 %
Účinnost (při jmenovitém výkonu 1 500 W)85 %
Připojovací konektory
LAN (ethernet) 2× RJ45
230 V přívod EURO vidlice 
48 V výstup3 dvojice dvoupinových vidlic PA256/7,62 – průřez
vodiče max. 2,5 mm2
Externí akumulátoršestipinová vidlice PA256/7,62 – průřez vodiče
max. 2,5 mm2 (pro připojení akumulátoru se předpokládá použití
3 paralelních kabelů o průřezu 2,5 mm2 pro každý pól akumulátoru,
spojených na svorce akumulátoru)
Pomocné výstupy (v základním provedení nezapojené)2 dvoupinové vidlice PA256/7,62
ZeměníZemnící svorka

MB zapojovač SMZip

MB zapojovač SMZip je určen k náhradě stávajících zapojovačů při přechodu na dálkové ovládání. Je určen k připojení až 32 MB linek a jejich převodu na VoIP technologii (přenos hlasu pomocí IP protokolu v sítí ethernet). Dále umožňuje připojení až pěti AUT telefonů a jejich převod do VoIP a připojení lokálního analogového nahrávání pro lokální záznam komunikace na MB linkách. Pro funkční test při uvádění systému do provozu je k dispozici přípojka pro analogový telefon, aby bylo možné systém testovat i bez přítomnosti funkční přenosové soustavy. Zjišťování aktuálního stavu ovládání a konfigurace je možné pomocí www prohlížeče. Aktuální provozní stavy a informace z vnitřní autodiagnostiky je možné přenášet do nadřízeného dohledového systému pomocí SNMP protokolu a pomocí SYSLOG protokolu zaznamenávat provozní historii. Vnitřní hodiny reálného času je možné synchronizovat pomocí NTP protokolu.

MB zapojovač SMZip

Přednosti použití MB zapojovače  SMZip

 • Technické zařízení určené pro převod MB linek
  do VoIP prostředí
 • Umožňuje připojení až 32 MB linek, případně vzájemné propojení 2 linek do formy průchozího páru (traťový telefon)
 • Umožňuje komfortní konfiguraci a dálkové ovládání přes www rozhraní, dále dálkové ovládání a dohled pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)
 • Umožňuje volitelně připojit až 5 AUT telefonů
 • Umožňuje lokální analogové nahrávání provozu

Schéma propojení MB zapojovače s okolím

Základní technický popis

MB zapojovač je vestavěn ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 2U a hloubky 35 cm. Hmotnost je 6 kg.

Přední panel

Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory (jeden pro připojení do systému, druhý pro připojení servisního technika), dále indikační LED zobrazující aktuální stav MB linek a vlastního zapojovače a alfanumerický LCD displej zobrazující podrobnosti k aktuálnímu stavu. Dále jsou na předním panelu konektory pro připojení analogového nahrávání, servisního sluchátka a pomocných AUT linek.

Zadní panel

Na zadním panelu je EURO-vidlice pro připojení napájení 230 V, konektor pro volitelné připojení napájení 48 V DC a konektory pro připojení MB linek. Zde jsou použity RJ45 konektory – každý pro 4 MB linky. Pro připojení zapojovače k MB linkám (předpokládá se použití krátkého kabelu, na jedné straně osazeného RJ45 konektorem a na druhé straně zaříznutého do s rozvodných lišt LSA) je nutné, aby vždy byly osazeny oddělovací transformátory a bleskojistky na každé MB lince. Napájení zapojovače je volitené – 230 V střídavých nebo 48 V stejnosměrných.

Základní technické parametry

 

Rozměry19“ modul výšky 2U a hloubky 35 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 35 cm, výška 9 cm
MB zapojovač je určen pro montáž do 19“ rozvaděče (racku)
Hmotnost6 kg
Krytí proti prachu a voděIP20
Rozsah pracovních teplot0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah–20 až 60 °C
Vlhkost20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité(verze 230 V AC): 230 V ±10 %, 50 Hz
Vstupní proud maximální(verze 230 V AC): 2 A
Vstupní napětí jmenovité(verze 48 V DC): 36 V až 72 V stejnosměrných
Vstupní proud maximální(verze 48 V DC): 4 A
Připojovací konektory
LAN (ethernet) 2× RJ45
230 V přívod EURO vidlice (verze 230 V AC)
48 V přívod dvoupólový konektor (verze 48 V DC)
MB linky RJ45 zásuvka – 1 ks pro každé 4 linky
AUT linky a analogové nahrávání RJ11 zásuvky

 

Univerzální dohledové zařízení

Univerzální dohledové zařízení (UDZ) je určeno k monitorování provozních podmínek v telekomunikačních technologiích a jejich vzdálené kontrole. Umožňuje měření teploty na více místech v telekomunikačních rozvaděčích (1–3 externí čidla, 1 čidlo interní v UDZ), monitorování stavu 16 logických vstupů s nastavitelnou citlivostí na 5 V, 12 V, 24 V nebo 48 V, spínání 16 logických výstupů pomocí přepínacích
relé. Zjišťování aktuálního stavu a konfigurace zařízení je možné pomocí www prohlížeče. Stavy vstupů a výstupů je možné přenášet do řídícího střediska pomocí SNMP. Cílem nasazení UDZ je jeho integrace do nadřízeného DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU a zjednodušení dálkové diagnostiky závad telekomunikačních zařízení.

Univerzální dohledové zařízení

Přednosti využití UDZ – univerzálního dohledového zařízení

 • Elektronický systém dálkového dohledu určený pro monitorování podmínek uvnitř telekomunikačních technologií
 • 16 logických vstupů, 16 logických výstupů, interní a externí termočidla
 • Komunikace a ovládání pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)
 • Možnost jednoduchého začlenění do centrálních dohledových systémů

 

Univerzální dohledové zařízení zapojení do okolního prostředí

Základní technický popis výrobku

UDZ je vestavěno ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 2U a hloubky 35 cm. Hmotnost je 5,5 kg. Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory (jeden pro připojení do systému, druhý pro připojení servisního technika), dále indikační LED zobrazující aktuální stav vstupů, výstupů a vlastního UDZ a alfanumerický LCD displej zobrazující podrobnosti k aktuálnímu stavu UDZ.

Přední panel

Na předním panelu je pojistkové pouzdro pro pojistku napájení UDZ. Na zadním panelu je EURO-vidlice pro připojení napájení 230 V a konektor pro volitelné připojení napájení 48 V DC, 16 konektorů pro logické vstupy, 16 konektorů pro logické výstupy a 3 konektory pro externí termočidla.

Napájení

UDZ je ve standardním provedení určeno k napájení ze zálohovaného zdroje 230 V AC, volitelně je možné vnitřní spínaný zdroj nahradit DC-DC konvertorem pro vstupní napětí 48 V (36–72 V) DC. Příkon celého UDZ nepřesahuje 50 W. Typicky je cca 20 W (týká se jak napájení 230 V střídavých, tak 48 V stejnosměrných).

Logické vstupy

Logické vstupy jsou určeny pro snímání napěťových stavů externích zařízení a jsou galvanicky odděleny pomocí optočlenů jak směrem do UDZ, tak navzájem mezi sebou. Citlivost je možné v UDZ nastavit pomocí zkratovacích propojek na 5 V, 12 V, 24 V nebo 48 V.

Logické výstupy

Logické výstupy jsou realizovány pomocí přepínacích relé. Maximální spínaný proud je dán použitými
relé. Pro verzi 230 V střídavých je maximální proud 6 A a pro verzi 48 V stejnosměrných 4 A. Při požadavku na větší proudy je možné použít externí stykače.

Externí termočidlo

Externí termočidla jsou určena pro monitorování teploty v telekomunikačním rozvaděči ve kterém je UDZ
namontováno. Rozlišení termočidel je programově omezeno na 1 °C a absolutní přesnost je 2 °C.

Základní technické parametry

Rozměry19“ modul výšky 2U a hloubky 35 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 40 cm, výška 13 cm
Dohledové zařízení je určeno pro montáž do 19“ rozvaděče (racku)
Hmotnost5,5kg
Krytí proti prachu a voděIP20
Rozsah pracovních teplot0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah–20 až 60 °C
Vlhkost20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité230 V ±10 %, 50Hz
Vstupní proud maximální1A
Logické vstupy230 V střídavých, max. 6 A
nebo 48 V stejnosměrných max. 4 A
Logické výstupy230 V střídavých, max. 6 A nebo 48 V stejnosměrných max. 4 A
Připojovací konektory
LAN (ethernet) –2× RJ45
230 V přívod –EURO vidlice
48 V přívod –volitený
Logické vstupy –dvoupinové vidlice PA256/7,
kabelové zástrčky PA256/7,62 jsou součástí dodávky
Logické výstupy –230 V střídavých, max. 6 A – pětipinová vidlice PA256/7,
62, 48 V stejnosměrných – čtyřpinová vidlice PA256/7,62 – průřez vodiče
max. 2,5 mm2, kabelové zástrčky PA256/7, 62 jsou součástí dodávky
Externí termočidlaSubD 9 pinů, zásuvka
Zemnící svorka<10s 

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

Již několikrát po sobě firma DCom, spol. s r. o. úspěšně obhájila certifikaci dle normy pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikát je k nahlédnutí zde.

Czech Raildays 2015

Žst. Ostrava výstaviště – komerční nádraží 16.–18. 6. 2015

Společnost DCom, spol. s r.o. Vás zve na tradiční mezinárodní veletrh a setkání přátel drážní techniky Czech Raildays 2015, který se koná ve dnech 16.– 18. 6. 2015 v komerční části žst. Ostrava hlavní nádraží. Bližší informace o veletrhu najdete zde. Na veletrhu budeme vystavovat vozidlové a ruční terminály GSM-R, profesionální radiostanice Hytera pro MRS a TRS s příslušenstvím. Na výrobky schválené pro použití na ŽDC v ČR Vám nabídneme i speciální veletržní slevu.
Najdete nás opět v hale A1, na stánku č. 24, kde vystavujeme společně s AŽD Praha.
Těšíme se na setkání s Vámi.