Napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě

Převaděče nebo jinak retranslační základnové stanice jsou klíčovými prvky infrastruktury radiové sítě, které zabezpečují komunikaci profesionálních uživatelů radiostanic na rozsáhlém území. Komunikaci účastníků radiové sítě je na nich závislá.  S využitím převaděče lze zajistit spolehlivou komunikaci na rozsáhlém území  v porovnání s přímou komunikací vysílaček mezi sebou. 

Zajištění spolehlivého provozu převaděče radiové sítě

Vzhledem k důležitosti převaděče pro provoz radiové sítě, je třeba zajistit jeho spolehlivý provoz. Není to jednoduchý úkol. Převaděče jsou často umístěny na obtížně dostupných místech. Mohou to být vysoké kopce, kóty, které umožňují dobré pokrytí signálem radiové sítě daného území. Pro správce radiové sítě je důležité mít přehled o správné funkci převaděče. V případě poruchy je potom důležité mít informace, který parametr základnové stanice nemá požadované parametry. Správce sítě může na základě těchto informací zvolit komponenty a postup opravy.

Infrastruktura radiové sítě pod dohledem

Všechny převaděče radiové sítě lze monitorovat v jednotném prostředí. Správce radiové sítě je upozorněn na poruchy nebo odchylky od parametrů od nastavených mezí. Jednotlivé parametry lze sledovat v čase.

DS261 napájecí zdroj a dohledové zařízení 

Na základě požadavků našich zákazníků uživatelů radiových sítí se naše firma rozhodlo vyvinout a vyrobit speciální napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě. DS261 slouží k monitorování a kontrole převaděčů v pásmech VHF a UHF. Zařízení obsahuje integrovaný zdroj 13,8 V / 150 W, který umožňuje napájet až 3 radiostanice (2x pro převaděč, 1x pro přenos dat) s nabíječem a odpojovačem baterie 12 V. Maximální nabíjecí proud je 5 A, odpojovací napětí je 10,5 V. Napájecí zdroj je určen pro montáž do 19“ rozvaděče (racku),

Výhody použití napájecí zdroje a dohledového zařízení

 • Univerzální použití pro analogové a digitální převaděče různých výrobců
 • Kontrola anténního systému (měření SWR, který není ovlivněn duplexerem)
 • Měření a kontrola výstupního výkonu převaděče
 • Měření a kontrola parametrů napájení včetně zátěžového testu baterie
 • Možnost nastavení úrovní jednotlivých parametrů pro automatické varování
 • Možnost integrace zařízení do dohledového SNMP systému
 • Přenos informací pomocí po počítačové nebo GSM sítě
 • Intuitivní webové rozhraní pro kontrolu parametrů a nastavení

Monitorované parametry a vybavení

Dohledové zařízení měří síťové střídavé napájecí napětí 230 V, interní stejnosměrné napájecí napětí 13,8 V, 5 V a 3,3 V, interní teplotu, vysílaný výkon (max. 20 W), odražený výkon a SWR anténního systému. Měřené parametry jsou dostupné přes webové rozhraní a případně také odesílány pomocí protokolu SNMP na dohledový server. Napájecí zdroj DS261 obsahuje obvod hodin reálného času (RTC) s možností synchronizace s NTP serverem. Pro správnou funkci dohledu je nutné z převaděče přivést signály Busy, External PTT a PTT Sense.

Zátěžový test baterie

Dohledové zařízení DS261 umožňuje vzdáleně provést zátěžový test baterie, kdy odpojí napájecí napětí 230 V, zaklíčuje převaděč a měří napětí baterie. Po skončení nastaveného intervalu (default 10 s) připojí zpět napájecí napětí a zobrazí přes webové rozhraní informaci o napětí na začátku a konci testu a rozdíl těchto napětí. Při překročení nastaveného rozdílu (default 1700 mV) signalizuje chybu. Aby nedošlo k nechtěnému vypnutí dohledu, lze nastavit napětí, při kterém dojde k přerušení testu (default 11,5 V). Všechny parametry lze změnit přes webové rozhraní. Test baterie se provádí automaticky v nastaveném intervalu, případně lze spustit ručně přes webové rozhraní.

Připojení DS261 k počítačové síti

Dohledové zařízení DS261 lze připojit do LAN pomocí dvou rovnocenných portů ETH 1 a ETH 2 (dohled obsahuje interní switch), v případě nedostupného síťového připojení je dodáván GSM modem, který je napájen přímo z dohledu zálohovaným napětím. DS261 dále umožňuje připojení dveřního kontaktu, který hlídá otevření skříně (racku) s technologií. 

Základní technické parametry

 

Rozměry 19“ modul výšky 9 cm (2U) a hloubky 17 cm (bez konektorů), šířka (bez držáků) 44 cm
Hmotnost 4 kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 90 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz, max. 2 A 
Maximální výstupní VF výkon 20 W
Připojovací konektory
LAN (ethernet) – 2× RJ45
230 V přívod – EURO vidlice
Napájení RDST, modemu, připojení akumulátoru vidlice Tyco 1-350345-0, zásuvky 1-
350344-0 včetně pinů jsou součástí dodávky
Připojení repeateru D-Sub 9 Male
Připojení AUX (dveřní kontakt) D-Sub 9 Female
Anténa + repeater N female

 

 

 

 

TOP – Telekomunikační Obslužný Panel

Telekomunikační obslužný panel integruje řídící počítač, 17“ LCD dotykový displej do jednoho celku. Dotykové dispečerské pracoviště vyniká  pasivním (bezventilátorovým, nehlučným) chlazením, dostatečným výpočetním výkonem a kvalitním zobrazením pro běh klientské aplikace. Dispečer může snadno ovládat integrovaný komunikační systém RadioVoice pro dálkové ovládání radiostanic, telefonů, MB telefonů, rozhlasu a dalších zařízení. Pro hlasovou komunikaci slouží výkonný reproduktor optimalizovaný pro provoz s radiostanicemi a stolní mikrofon a dále hovorová souprava (telefonní sluchátko).

 

Hlavní přednosti použití dotykového dispečerského pracoviště TOP

 • Ovládací pracoviště integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3
 • Bezventilátorové kompaktní provedení bez nutnosti používat dodatečné externí zařízení
 • Robustní provedení stabilní konstrukce odolné proti postříkání
 • Přehledné uživatelské prostředí lze přizpůsobit požadavkům zákazníka i potřebám jednotlivých dispečerů
 • Displej lze naklápět 

Základní technický popis

Telekomunikační obslužný panel je vestavěn v černé kovové skříni opatřené na zadní straně žebrovaným chladičem pro pasivní chlazení celého zařízení. LCD displej o velikosti 17“ a dotyková ovládací plocha na něm jsou odděleny vrstvou výrazně omezující možnost poškození displeje během provozu. Pasivní chlazení je bezhlučné a splňuje tak požadavky pro nasazení v místnostech s řídícími pracovišti. Masivní stojan s možností nastavení sklonu displeje zaručuje stabilní nastavení displeje během provozu.

Integrace komponent do jedné skříně

Integrace všech potřebných komponentů do jedné skříně zaručuje vysokou spolehlivost celého systému a jednoduchou montáž bez nutnosti propojování další kabelů a pomocných zařízení. Možnost výběru operačního systému Windows nebo Linux pro běh klientské aplikace „radiovoice klient“ rozšiřuje použití telekomunikačního obslužného panelu nejen pro systém RadioVoice 3, ale i pro další aplikace.

Ovládání radiostanic, telefonů, MB linek, rozhlasů a GSM-R sítě v jednom zařízení

Ovládání radiostanic, telefonů, MB telefonů, rozhlasu a GSM-R sítě integrované v jednom pracovišti umožňuje použít jednotný a přehledný systém s možností sdílení a předávání hovorů mezi jednotlivými uživateli. Snadná modifikovatelnost použitého grafického prostředí spolu s možností tvorby uživatelských a provozních nastavení zjednodušuje přenos konfigurace mezi ovládacími pracovišti a tím zvyšuje zastupitelnost v případě poruchy zařízení nebo mimořádné situace, vyžadující současný přístup a spolupráci více uživatelů.

Ovládání dispečerského pracoviště

Pro komunikaci přes radiostanice jsou určeny především stolní mikrofon a externí reproduktor s kmitočtovou charakteristikou přizpůsobenou přenosu hlasu přes radiostanice. Klíčování (PTT) je možné jak tlačítkem na stolním mikrofonu, tak přímo na displeji. Hovorová souprava (telefonní sluchátko) umístěná na boční straně displeje umožňuje jednoduchou telefonní komunikaci, bez nutnosti použití dalšího telefonní přístroje.

Základní technické parametry

Připojovací konektory

Rozměry výška 34 cm, šířka 49 cm,
hloubka 27 cm (včetně reproduktoru a hovorové soupravy)
Displej 17“ XGA TFT LCD, rozlišení 1 280 × 1024 bodů a dotykovým ovládáním
Umístění Určeno pro umístění na stůl, okolní zařízení nesmí omezovat volný přístup vzduchu k chladiči na zadní stěně displeje
Hmotnost 8,5kg
Pracovní teplotní rozsah 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Krytí IP20
Vlhkost 20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz, příkon max. 100 VA
Připojovací konektory
RS232  4x
LPT 1x
USB 2.0 2x
PS/2  
LAN (ethernet) 2x RJ45
Operační systém a aplikace jsou spuštěny z interního hard disku

Dálkově ovládaná IP rozhlasová ústředna

Rozhlasová ústředna je určena k náhradě stávajících rozhlasových ústředen RU-6 a jiných podobných zařízení při přechodu na systém dálkového ovládání. Obsahuje výkonový nízkofrekvenční zesilovač 300 W 100 V, řídící obvody pro jeho ovládání a dohled, VoIP obvody pro přivedení vstupního nízkofrekvenčního signálu v digitální formě. Kromě standardní funkce NF zesilovače obsahuje funkce potřebné pro dálkovou obsluhu a dohled nad provozními stavy.

Ovládání rozhlasové ústředny

Základním vstupem nízkofrekvenčního signálu je rozhraní ethernet s VoIP protokolem s možností současného provozu dvou nezávislých kanálů. První kanál je určen pro připojení do systému centralizovaného hlášení, druhý kanál pro lokální nebo vzdálený přístup pomocí VoIP telefon.  Další možností připojení nízkofrekvenčního signálu je linkový vstup a mikrofonní vstup.

Nastavení parametrů

Všechna nastavení analogových parametrů (hlasitost, výšky, basy, úrovně jednotlivých vstupů a jejich priority) se provádějí digitálně. Zjišťování aktuálního stavu, ovládání a konfigurace je možné pomocí www prohlížeče. Aktuální provozní stavy a informace z vnitřní autodiagnostiky je možné přenášet do nadřízeného dohledového systému pomocí SNMP protokolu a pomocí SYSLOG protokolu zaznamenávat provozní historii. Vnitřní hodiny reálného času je možné synchronizovat pomocí NTP protokolu.

Hlavní výhody použití IP rozhlasové ústředny

 • Plně dálkově ovladatelná a dohledovatelná rozhlasová ústředna s výstupním výkonem do 100 V rozvodu 300 W pro verzi s napájením 230 V střídavých a 150 W pro verzi s napájením 48 V stejnosměrných
 • Integrovaný vstup VoIP pro přímé připojení do digitální infrastruktury
 • 6 výstupních smyček se samostatnou indikací proběhlého hlášení
 • Komunikace a ovládání pomoci standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)
 • Možnost přímého propojení se systémem automatických hlášení

Základní technický popis

Rozhlasová ústředna je vestavěna ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 3U a hloubky 40 cm. Hmotnost je 18 kg.

Přední panel

Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory (jeden pro připojení do systému, druhý pro připojení servisního technika), dále indikační LED zobrazující aktuální stav výstupních linek a vlastní rozhlasové ústředny a alfanumerický LCD displej zobrazující podrobnosti k aktuálnímu stavu. Dále jsou na předním panelu konektory pro připojení analogového nahrávání, linkový vstup a mikrofonní vstup.

Zadní panel

Na zadním panelu je EURO-vidlice pro připojení napájení 230 V a konektory pro připojení výstupních linek. Chlazení je nucené ventilátory, chladiče jsou umístěny uvnitř skříně rozhlasové ústředny.

Běžný provoz rozhlasové ústředny

Běžný provoz se předpokládá v systému automatického hlášení, kde oproti stávajícím zařízením není nutné používat externí počítač se zvukovou kartou.

Lokální a vzdálená VoIP hlášení přes počítačovou síť

Další možností jsou lokální nebo vzdálená hlášení přes standardní VoIP síť s nastavitelnou prioritou. Pro tato dvě použití jsou v ústředně dva nezávislé VoIP vstupy.

Analogové vstupy

Dále je možné vstupní signál připojit do linkového nebo mikrofonního vstupu. Vstupy mají nastavitelnou prioritu.

Automatické přepínání denního a nočního režimu

Obvod reálného času synchronizovatelný protokolem NTP ze sítě umožňuje mimo jiné automatické řízení přepínání denního a nočního režimu.

Kontrola proběhlého hlášení

Pro kontrolu proběhlého hlášení je v každé ze šesti výstupních linek měřen proud procházející linkou. Výstupní obvody tvořené výstupním transformátorem, relé spínajícími výstupní linky a snímači výstupního proudu jsou galvanicky odděleny izolační bariérou 4 kV.

Základní technické parametry

 

Rozměry 19“ modul výšky 3U a hloubky 40 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 40 cm, výška 9 cm
Rozhlasová ústředna je určena pro montáž do 19“ rozvaděče (racku), ventilační
otvory na předním a zadním panelu nesmí být zakryty
Hmotnost 18kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz, max. 8 A (300W verze),
nebo 48 V stejnosměrných max. 10 A (48V verze)
Výstupní výkon do 100V rozvodu 300 W (verze s napájením 230 V) nebo 150 W (verze s napájením 48 V)
Počet výstupních smyček 6
Připojovací konektory
LAN (ethernet) – 2× RJ45
230 V přívod – EURO vidlice
48 V přívod – dvoupólový konektor
Výstupní linky 2 dvoupinové vidlice PA256/7,62,
kabelové zástrčky PA256/7,62 jsou součástí dodávky zdroje
Mikrofonní vstup, linkový vstup a výstup pro analogové nahrávání RJ11 zásuvky

RadioVoice RV3 blok dálkově ovládané radiostanice

RV3 blok radiostanice je součást systému Radiovoice 3, který umožňuje dálkové ovládání základnových radiostanic v TCP/IP prostředí. Obsahuje jednu nebo dvě radiostanice, napájecí zdroj pro napájení se sítě 230 V střídavých nebo 48 V stejnosměrných, řídicí obvody a VoIP převodníky. Konfigurace se provádí na interních www stránkách nebo dálkově pomocí SNMP protokolu. Dálkově je též možné programovat parametry radiostanic. Monitoring provozních parametrů zahrnuje měření napájecích napětí, teplot a úrovně přijímaného signálu (RSSI) a volitelně výstupního výkonu, přizpůsobení antény a test funkce přijímače. Napájení je možné ze sítě 230 V střídavých nebo 48 V stejnosměrných s volitelnou možností připojení vlastního 12 V zálohovacího akumulátoru.

Hlavní výhody bloku radiostanic pro dispečerský systém RV3

 • Dálkově ovládaná jedna nebo dvě radiostanice pro pásmo VHF nebo UHF
 • Kompletní vzdálený dohled, monitoring provozních parametrů, dálkové ovládání a programování radiostanic
 • Snadná montáž a údržba
 • Komunikace a ovládání pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG, XML)

Základní technický popis

Blok radiostanice je vestavěn ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 3U a hloubky 40 cm (bez konektorů), hmotnost bloku je 11 kg.

Přední panel

Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory ETH1 a ETH2 (jeden pro připojení do systému a druhý pro připojení servisního technika), indikační LED zobrazující aktuální stav, LCD displej zobrazující podrobnosti a dvě tlačítka pro lokální ovládání odpojovače volitelného zálohovacího akumulátoru. Dále jsou na předním panelu dva N konektory pro připojení antén a čtyři RJ45 konektory pro připojení lokálního ovládání a lokálního analogového nahrávání.

Zadní panel

Na zadním panelu jsou konektory pro připojení napájení 230 V nebo 48 V a pro připojení volitelného zálohovacího akumulátoru.

Základní funkce bloku radiostanice

Základní funkcí bloku RDST je dálkové ovládaní základnová radiostanice s ovládáním a přenosem hlasu v prostředí TCP/IP. K tomu blok obsahuje řídící počítač zajišťující vlastní ovládání, tvorbu konfiguračních a ovládacích www stránek a komunikaci s okolím pomocí protokolů HTML (www stránky), SNMP (dohled a dálkové ovládání z dohledového systému), NTP (synchronizace hodin reálného času) a SYSLOG (ukládání provozní historie). Ovládání radiostanic je možné jak ze systému RadioVoice, tak přímo z www stránek bloku. Přenos hlasu je realizován SIP protokolem.

Základní technické parametry

Rozměry 19“ modul výšky 3U a hloubky 40 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 40 cm, výška 13 cm
Blok RDST je určen pro montáž do 19“ rozvaděče (racku),
ventilační otvory na předním, zadním a bočních panelech nesmí být zakryty
Hmotnost 11kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 90 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz nebo volitelně 48 V stejnosněrných,
příkon max. 100 VA
Volitelná zálohovací baterie Pb zapouzdřený akumulátor, nabíjecí napětí 13,8 V s omezením proudu na
2 A a odpínáním při poklesu napětí baterie pod 10,5 V
Připojovací konektory
LAN (ethernet) – 2× RJ45
230 V přívod – EURO vidlice
48 V přívod – volitený dvoupinová vidlic PA256/7,62 – průřez vodiče max. 2,5 mm2
Anténní konektor N zásuvka
Lokální analogové nahrávání RJ45 
Lokální ovládání RJ45

GSM-R brána pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3

GSM-R gateway (brána) je samostatné zařízení zprostředkovávající komunikaci mezi sítí GSM-R a integrovaným komunikačním systémem Radiovoice 3 na úrovni propojení do síťové infrastruktury systému GSM-R. GSM-R brána ve spojení s telekomunikačním obslužným panelem TOP zajišťuje hlasovou komunikaci mezi pracovníky řízení a organizování drážního provozu (dispečeři, výpravčí) a koncovými uživateli, kteří pracují v síti GSM-R (strojvedoucí, vlakový personál, pracovníci údržby atd.). Hlasová komunikace plně vyhovuje funkčním a systémovým požadavkům daných specifikací EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network).

Výhody nasazení GSM-R brány

 • Brána pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3 do GSM-R sítě
 • Plně vyhovuje specifikacím EIRENE
 • Možnost napájení 230 V nebo 48 V

Základní technický popis

GSM-R brána je vestavěna ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 1,5 U a hloubky 30 cm (bez konektorů), hmotnost brány je 3 kg. Napájení brány je možné ze sítě 230 V, 50 Hz nebo 48 V stejnosměrných. Chlazení brány je aktivní – ventilátory.

Funkce GSM-R brány

GSM-R brána zajišťuje obousměrnou konverzi hlasových volání mezi prostředím datových sítí TCP/IP s protokolem SIP (Voice over IP) na straně integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3 a prostředím hlasových sítí ISDN (rozhraní PRI) na straně GSM-R sítě. GSM-R brána umožňuje až 30 souběžných hovorů do sítě GSM-R včetně záznamu veškeré průchozí komunikace.

Decentralizované nasazení

Předpokládané použití GSM-R brány je závislé na počtu dispečerských pracovišť a jejich počet koresponduje s realizovanými ucelenými traťovými úseky. Propojení mezi GSM-R bránou a telekomunikačním obslužným panelem TOP integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3 již probíhá pomocí sítě ethernet. Princip decentralizovaného nasazování GSM-R bran snižuje požadavky na jejich výkonovou kapacitu, umožňuje dělbu provozní zátěže a tím i zvyšuje odolnosti proti výpadkům a poruchám.

Základní technické parametry

Rozměry 19“ modul výšky 1,5U a hloubky 30 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 30 cm, výška 6,5 cm
VoIP telefonní ústředna je určena pro montáž do 19“ rozvaděče (rac
Hmotnost 3kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 90 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz nebo volitelně 48 V stejnosněrných,
příkon max. 100 VA
Připojovací konektory
LAN (ethernet) – 2× RJ45
230 V přívod – EURO vidlice
48 V přívod – volitený
USB2.0  2x
RS232 RJ45 – sériová konzole pro správu
Interní sběrnice  PCI pro připojení rozšiřujících karet  (ISDN2, ISDN30, FXS-FXO)