Podpora pro VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování osob

Technická pomoc při dopravních nehodách a vyprošťování osob z havarovaných vozidel je s ohledem na neustále rostoucí počet automobilů a tím také provoz na našich silnicích stále důležitější součásti práce hasičů. Výrobci automobilů neustále pracují na zlepšení bezpečnostních prvků, které mají za cíl ochránit jejich posádky před zraněním nebo usmrcením při dopravní nehodě. Tyto opatření ovšem mohou znesnadnit vyproštění osob z havarovaných vozidel. Rychlost poskytnutí pomoci je při zranění vždy důležitá, proto je pro hasiče velmi důležité trénovat techniky, postupy a týmovou spolupráci při vyprošťování zraněných.

MV-generální ředitelství HZS ČR, HZS Středočeského kraje a Česká asociace hasičských důstojníků a generálním partnerem ŠKODA AUTO, a.s. připravily ve čtvrtek 15. září v Mladé Boleslavi VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru ve vyprošťování osob ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Díky vedení mladoboleslavského magistrátu se soutěž konala v atraktivním prostředí centra města na náměstí Republiky.

DCom, spol. s r.o. je dlouhodobým partnerem hasičských záchranných sborů při zajištění jejich komunikace. Ze spolupráce s hasiči rozumíme jejich klíčové roli při záchraně osob zraněných při dopravních nehodách, proto jsme se rozhodli podpořit toto tuto soutěž a stali jsme se jejím partnerem.

soutěži se nejlépe se všemi nástrahami a záludnostmi simulované dopravní nehody poradil tým HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Třinec, následovaný družstvem hasičů HZS Jihomoravského kraje ze stanice Boskovice a na třetím místě se umístili reprezentanti HZS Pardubického kraje ze stanice Svitavy.

Organizátoři připravili pro návštěvníky soutěže pestrý doprovodný program, mohli si prohlédnout vystavenou techniku hasičů i dalších složek HZS, vyzkoušet si trenažér nárazu a mnoho dalších zajímavých věcí.

DCom partnerem firmy Banner pro dodávky staničních baterií

Odpovědní provozovatelé klíčových prvků infrastruktury komunikačních a informačních systémů zabezpečují svá zařízení proti výpadkům napájení záložními zdroji osazenými staničními bateriemi. Firma DCom dodává systémy, které zajišťují komunikaci na dráze, pro dopravní podniky, energetické distribuční firmy, hasičské záchranné sbory, průmyslové podniky, nebo městské policie. Ve všech těchto oborech je důležité zajištění spolehlivé komunikace a to i v případě přerušení dodávky elektrické energie. Zákazníci proto vyžadují osazení klíčových komunikačních zařízení zdroji záložního napájení.

Banner Bateries

Rakouská rodinná firma Banner Batteries je přední výrobce baterií pro automobilový průmysl, trakčních baterií a staničních baterií pro záložní napájení přístrojů. Firma Banner sází na inovativnost, dostupnost, a zásadovost, které jsou podle ní klíčové faktory úspěchu. Společnost se těší vynikající světové pověsti díky kvalitě svých produktů v oblastech, jako je výroba automobilů, lodí, vysokozdvižných vozíků a plošin a dodavatel systémů pro záložní napájení.

DCom je partnerem Banneru

Na základě požadavků našich zákazníků jsme pečlivě vybírali vhodné řešení pro záložní napájení našich produktů. Jako vhodná varianta byla zvolena nabídka staničních baterií firmy Banner, která dodává kvalitní záložní staniční baterie ve vhodném sortimentu za dostupnou cenu. DCom uzavřel s firmou Banner partnerskou smlouvu a to nejen pro dodávky nových staničních baterií, ale i pro zpětný odběr použitých.

Prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti certifikátem AAA pro DCom

Firma DCom byla již potřetí za sebou oceněna společností Bisnode, která je vedoucí evropský poskytovatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích. Znovu jsme potvrdili vysokou spolehlivost a důvěryhodnost a byl nám opět udělen prestižní mezinárodní certifikát AAA.
Ocenění AAA je silný nezávislý mezinárodní rating firem, jehož historie sahá až do roku 1908. Hodnocení a ocenění společností má mezinárodní přesah a je významné pro obchodní partnery v ČR i celé Evropě. Certifikát AAA potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce s oceněnou firmou. Na certifikáty s hodnocení A až AAA dosáhne pouze 0,6 % ekonomických subjektů působících v České republice. Hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností. Přísná kritéria hodnocení zaručují obchodním partnerům, že držitel certifikátu je důvěryhodná a stabilní firma vhodná pro dlouhodobou spolupráci. Náš certifikát v elektronické verzi si můžete prohlédnout zde.

Čím se certifikovaná společnost vyznačuje

  • Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze 0,6 % ekonomických subjektů působících v České republice. Hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností.
  • Nezadlužená společnost, která není v konkurzu ani likvidaci
  • Firma bez závazků po splatnosti více než 30 dnů dle monitoringu platebního chování
  • Společnost s odpovídajícím skóringovým hodnocením v závislosti na verzi certifikátu
  • Právnická osoba platící DPH
  • Společnost s řádně uveřejněnou účetní závěrkou mladší než 22 měsíců
  • Společnost s vlastním kapitálem nejméně 500 000 Kč, minimálně rovným s výší základního kapitálu
  • Společnost s min. 20-25% ziskovostí vlastního kapitálu anebo 3-5% ziskovou přirážkou
  • Firma existující min. 10 let nebo 4 roky se základním jměním > 25 mil. Kč (pouze pro AAA certifikát)

Czech Raildays 2016

Žst. Ostrava výstaviště – komerční nádraží 14.–16. 6. 2016

Společnost DCom, spol. s r.o. Vás zve na tradiční mezinárodní veletrh a setkání přátel drážní techniky Czech Raildays 2016, který se koná ve dnech 14.– 16. 6. 2016 v komerční části žst. Ostrava hlavní nádraží. Bližší informace o veletrhu najdete zde. Na veletrhu představíme vozidlové a ruční terminály GSM-R, profesionální radiostanice Hytera pro MRS a TRS s příslušenstvím. Na vybrané výrobky objednané během veletrhu nabídneme speciální slevu.
Najdete nás opět v hale A1, na stánku č. 24, kde vystavujeme společně s AŽD Praha.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Změna ve vedení společnosti DCom

Společnost DCom, spol. s r.o. oznamuje, že Ing. Martin Motyčka k 18.1.2016 ukončil své působení ve funkci ředitele společnosti DCom, spol. s r.o. a rezignoval rovněž na funkci jednatele společnosti. Novým jednatelem společnosti byl valnou hromadou zvolen Ing. Radek Zamrazil a ředitelem se stal Ing. Tomáš Handl.