Prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti certifikátem AAA pro DCom

Firma DCom byla již potřetí za sebou oceněna společností Bisnode, která je vedoucí evropský poskytovatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích. Znovu jsme potvrdili vysokou spolehlivost a důvěryhodnost a byl nám opět udělen prestižní mezinárodní certifikát AAA.
Ocenění AAA je silný nezávislý mezinárodní rating firem, jehož historie sahá až do roku 1908. Hodnocení a ocenění společností má mezinárodní přesah a je významné pro obchodní partnery v ČR i celé Evropě. Certifikát AAA potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce s oceněnou firmou. Na certifikáty s hodnocení A až AAA dosáhne pouze 0,6 % ekonomických subjektů působících v České republice. Hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností. Přísná kritéria hodnocení zaručují obchodním partnerům, že držitel certifikátu je důvěryhodná a stabilní firma vhodná pro dlouhodobou spolupráci. Náš certifikát v elektronické verzi si můžete prohlédnout zde.

Čím se certifikovaná společnost vyznačuje

 • Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze 0,6 % ekonomických subjektů působících v České republice. Hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností.
 • Nezadlužená společnost, která není v konkurzu ani likvidaci
 • Firma bez závazků po splatnosti více než 30 dnů dle monitoringu platebního chování
 • Společnost s odpovídajícím skóringovým hodnocením v závislosti na verzi certifikátu
 • Právnická osoba platící DPH
 • Společnost s řádně uveřejněnou účetní závěrkou mladší než 22 měsíců
 • Společnost s vlastním kapitálem nejméně 500 000 Kč, minimálně rovným s výší základního kapitálu
 • Společnost s min. 20-25% ziskovostí vlastního kapitálu anebo 3-5% ziskovou přirážkou
 • Firma existující min. 10 let nebo 4 roky se základním jměním > 25 mil. Kč (pouze pro AAA certifikát)

Czech Raildays 2016

Žst. Ostrava výstaviště – komerční nádraží 14.–16. 6. 2016

Společnost DCom, spol. s r.o. Vás zve na tradiční mezinárodní veletrh a setkání přátel drážní techniky Czech Raildays 2016, který se koná ve dnech 14.– 16. 6. 2016 v komerční části žst. Ostrava hlavní nádraží. Bližší informace o veletrhu najdete zde. Na veletrhu představíme vozidlové a ruční terminály GSM-R, profesionální radiostanice Hytera pro MRS a TRS s příslušenstvím. Na vybrané výrobky objednané během veletrhu nabídneme speciální slevu.
Najdete nás opět v hale A1, na stánku č. 24, kde vystavujeme společně s AŽD Praha.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Změna ve vedení společnosti DCom

Společnost DCom, spol. s r.o. oznamuje, že Ing. Martin Motyčka k 18.1.2016 ukončil své působení ve funkci ředitele společnosti DCom, spol. s r.o. a rezignoval rovněž na funkci jednatele společnosti. Novým jednatelem společnosti byl valnou hromadou zvolen Ing. Radek Zamrazil a ředitelem se stal Ing. Tomáš Handl.

Přání do nového roku 2016

Děkujeme za Vaši přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2016 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těšíme na řadu nových společných projektů.

Napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě

Převaděče nebo jinak retranslační základnové stanice jsou klíčovými prvky infrastruktury radiové sítě, které zabezpečují komunikaci profesionálních uživatelů radiostanic na rozsáhlém území. Komunikaci účastníků radiové sítě je na nich závislá.  S využitím převaděče lze zajistit spolehlivou komunikaci na rozsáhlém území  v porovnání s přímou komunikací vysílaček mezi sebou. 

DS261 napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě

Zajištění spolehlivého provozu převaděče radiové sítě

Vzhledem k důležitosti převaděče pro provoz radiové sítě, je třeba zajistit jeho spolehlivý provoz. Není to jednoduchý úkol. Převaděče jsou často umístěny na obtížně dostupných místech. Mohou to být vysoké kopce, kóty, které umožňují dobré pokrytí signálem radiové sítě daného území. Pro správce radiové sítě je důležité mít přehled o správné funkci převaděče. V případě poruchy je potom důležité mít informace, který parametr základnové stanice nemá požadované parametry. Správce sítě může na základě těchto informací zvolit komponenty a postup opravy.

Infrastruktura radiové sítě pod dohledem

Všechny převaděče radiové sítě lze monitorovat v jednotném prostředí. Správce radiové sítě je upozorněn na poruchy nebo odchylky od parametrů od nastavených mezí. Jednotlivé parametry lze sledovat v čase.

DS261 napájecí zdroj a dohledové zařízení 

Na základě požadavků našich zákazníků uživatelů radiových sítí se naše firma rozhodlo vyvinout a vyrobit speciální napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě. DS261 slouží k monitorování a kontrole převaděčů v pásmech VHF a UHF. Zařízení obsahuje integrovaný zdroj 13,8 V / 150 W, který umožňuje napájet až 3 radiostanice (2x pro převaděč, 1x pro přenos dat) s nabíječem a odpojovačem baterie 12 V. Maximální nabíjecí proud je 5 A, odpojovací napětí je 10,5 V. Napájecí zdroj je určen pro montáž do 19“ rozvaděče (racku),

DS261 stav parametrů převaděče radiové sítě

Výhody použití napájecí zdroje a dohledového zařízení

 • Univerzální použití pro analogové a digitální převaděče různých výrobců
 • Kontrola anténního systému (měření SWR, který není ovlivněn duplexerem)
 • Měření a kontrola výstupního výkonu převaděče
 • Měření a kontrola parametrů napájení včetně zátěžového testu baterie
 • Možnost nastavení úrovní jednotlivých parametrů pro automatické varování
 • Možnost integrace zařízení do dohledového SNMP systému
 • Přenos informací pomocí po počítačové nebo GSM sítě
 • Intuitivní webové rozhraní pro kontrolu parametrů a nastavení

Monitorované parametry a vybavení

Dohledové zařízení měří síťové střídavé napájecí napětí 230 V, interní stejnosměrné napájecí napětí 13,8 V, 5 V a 3,3 V, interní teplotu, vysílaný výkon (max. 20 W), odražený výkon a SWR anténního systému. Měřené parametry jsou dostupné přes webové rozhraní a případně také odesílány pomocí protokolu SNMP na dohledový server. Napájecí zdroj DS261 obsahuje obvod hodin reálného času (RTC) s možností synchronizace s NTP serverem. Pro správnou funkci dohledu je nutné z převaděče přivést signály Busy, External PTT a PTT Sense.

Zátěžový test baterie

Dohledové zařízení DS261 umožňuje vzdáleně provést zátěžový test baterie, kdy odpojí napájecí napětí 230 V, zaklíčuje převaděč a měří napětí baterie. Po skončení nastaveného intervalu (default 10 s) připojí zpět napájecí napětí a zobrazí přes webové rozhraní informaci o napětí na začátku a konci testu a rozdíl těchto napětí. Při překročení nastaveného rozdílu (default 1700 mV) signalizuje chybu. Aby nedošlo k nechtěnému vypnutí dohledu, lze nastavit napětí, při kterém dojde k přerušení testu (default 11,5 V). Všechny parametry lze změnit přes webové rozhraní. Test baterie se provádí automaticky v nastaveném intervalu, případně lze spustit ručně přes webové rozhraní.

Připojení DS261 k počítačové síti

Dohledové zařízení DS261 lze připojit do LAN pomocí dvou rovnocenných portů ETH 1 a ETH 2 (dohled obsahuje interní switch), v případě nedostupného síťového připojení je dodáván GSM modem, který je napájen přímo z dohledu zálohovaným napětím. DS261 dále umožňuje připojení dveřního kontaktu, který hlídá otevření skříně (racku) s technologií. 

Základní technické parametry

 

Rozměry19“ modul výšky 9 cm (2U) a hloubky 17 cm (bez konektorů), šířka (bez držáků) 44 cm
Hmotnost4 kg
Krytí proti prachu a voděIP20
Rozsah pracovních teplot0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah–20 až 60 °C
Vlhkost20 až 90 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité230 V ±10 %, 50 Hz, max. 2 A 
Maximální výstupní VF výkon20 W
Připojovací konektory
LAN (ethernet) –2× RJ45
230 V přívod –EURO vidlice
Napájení RDST, modemu, připojení akumulátoruvidlice Tyco 1-350345-0, zásuvky 1-
350344-0 včetně pinů jsou součástí dodávky
Připojení repeateruD-Sub 9 Male
Připojení AUX (dveřní kontakt)D-Sub 9 Female
Anténa + repeaterN female