Integrovaný systém řízení

Naše firma v prosinci roku 2017  úspěšně obhájila recertifikaci systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Při recertifikačním auditu jsme rozšířili certifikaci o požadavky environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akreditovaný certifikační orgán T Cert, s.r.o. při auditu konstatoval shodu systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, shodu environmentálního systému managementu s požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 a shodu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky OHSAS 18001:2008. Vytvořený systém managementu je aplikován na předmět činnosti společnosti a určuje vzájemné vazby mezi jednotlivými organizačními jednotkami a útvary. Dále také stanovuje odpovědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci trvalého zvyšování účinnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu DCom, spol. s r.o. vytváří příslušné zdroje a zavádí progresivní metody ve všech rozhodujících oblastech své činnosti v návaznosti na strategické cíle společnosti. Aktuální certifikát integrovaného systému řízení je k nahlednutí zde.

 

Poděkování za spolupráci a přání do nové roku 2018

BRNO – 18.12.2017

Děkujeme za přízeň , kterou jste nám věnovali v právě končícím roce a těšíme se na společné projekty v roce následujícím. Přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě v novém roce 2018. 

Podpora pro Anketu dobrovolní hasiči roku

BRNO –  Rektorát  VUT – 25.11.2017

DCom, spol. s r.o. již čtvrtým rokem podporuje Anketu Dobrovolní hasiči roku. Anketa se snaží pozvednout veřejné povědomí a prestiž dobrovolných hasičů a ocenit jednotky a sbory dobrovolných hasičů, kteří provedli reálné zásahy co nejprofesionálněji a vyvíjeli mimořádné aktivity v oblasti prevence.

Anketa Dobrovolní hasiči roku oceňuje práci jednotek a sborů dobrovolných hasičů již 7 let

Anketa si za 7 let existence získala velmi dobré jméno, jak mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči, tak i u veřejnosti. Výběr 5 nejlepších jednotek a sborů v každé 5 oblastí do nichž je rozděleno území České republiky provádí odborná komise, které od letošního ročníku předsedá Generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba. Výsledné pořadí jednotek a sborů určuje veřejnost hlasováním na stránkách adhr.cz nebo textovými zprávami.

Na podporu své další činnosti získali finalisté v letošním ročníku finanční a věcné dary v hodnotě 2 400 000 Kč. V letošním roce bylo za činnost oceněno 5 kolektivů mladých hasičů k 45. výročí hry Plamen. Záznam ze slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen vysílá Česká televize. Patrony ankety jsou Ilona Csáková a Ondřej Vetchý.

V letošním roce probíhal slavnostní galavečer 25.11.2017 ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Celý večer skvěle moderoval StarDance team – Tereza Kostková a Marek Eben. Česká televize odvysílá záznam ze slavnostního večera v sobotu 9.12.2017 v 17:20 na ČT2 a následně bude k dispozici k přehrání na iVysílání.

Radiostanice Hytera pro dobrovolné hasiče

DCom je partnerem ankety 4 roky, poslední 3 roky jsme hlavním partnerem. Každý ročník jsme kromě finančního daru podpořili rovněž věcnými dary. Spolehlivá komunikace je jedním ze základních předpokladů úspěšného zásahu nebo organizace akce, proto všechny oceněné jednotky a sbory ve všech oblastech České republiky obdržely profesionální radiostanice Hytera. V každém ročníku naše firma poskytla jednotkám a sborům 30 radiostanic a celkově je to již 120 kusů. Všem jednotkám a sborům k ocenění gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich záslužné a potřebné práci.

 

Omezení provozu v období Vánoc 2017

Z důvodu vánočních svátků a celofiremní dovolené bude naše společnost od 20.12.2017 do 2.1.2018 uzavřena. Veškeré objednávky a ostatní požadavky uskutečněné v tomto období budou vyřizovány neprodleně po 2.1.2015.
Děkujeme za pochopení, team DCom, spol. s r.o.

GSM-R přenosné zařízení SVR-810R je vhodné pro zajištění komunikace pracovních strojů

Vzhledem k vybudované infrastruktuře GSM-R jsou pro speciální hnací vozidla požadována komunikační zařízení, která musí splňovat požadavky na minimální rozměry a jednoduchou obsluhu. Přenosné zařízení pro hlasovou komunikaci v sítích GSM-R typu SVR-810R se skládá z GSM-R terminálu SED OPH-810R, dokovací
stanice a vnější antény. V dokovací stanici jsou umístěny základní ovládací prvky, obvody umožnující
hlasitou komunikaci a prostřednictvím hovorové soupravy (sluchátka),individuální komunikaci. Dokovací
stanice obsahuje napájecí obvody a vysokofrekvenční zesilovací obvody, které na straně přijímače GSM-R
terminálu zlepšují jeho citlivost a odolnost proti signálům z dalších GSM-R terminálů a na straně vysílače
zvyšují výkon na 8 W. Ve spojení s externí anténou tak výrazně zlepšují komunikační dosah v GSM-R síti. Vlastní GSM-R terminál (mobilní telefon – na obrázku vlevo) je vyjímatelný a umožňuje běžnou funkci i bez dokovací stanice. Je možné jej z vozidla jednoduše odnést při činnosti mimo kabinu vozidla nebo při dočasném ukončení prací ve vozidle. Vlastní terminál je možné použít i ve více dokovacích stanicích. Při změně vozidla nebo funkce musí být terminál správně přenastaven (změna funkčního čísla – ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové výhody využití GSM-R zařízení SVR-810R

  • Umožňuje hlasovou komunikaci mezi obsluhou vozidla a dispečerem nebo výpravčím
  • Malými rozměry určeno do speciálních hnacích vozidel – pracovních strojů
  • Dokovací stanice je přenosná mezi stanovišti
  • Terminál je vyjímatelný s použitím jako mobilní přístroj i mimo vozidlo

Obecný popis terminálu SVR-810R

GSM-R terminál OPH-810R – terminál (mobilní telefon) pracující v síti GSM-R, splňující základní požadavky EIRENE a zajištující všechny funkce pro hlasovou komunikaci GSM-R. Dokovací stanice – zajišťuje funkce hlasitého telefonu (reproduktor) a hovorové soupravy pro komunikaci v hlučném prostředí, napájení a nabíjení telefonu, doplňkové ovládací prvky pro funkce rychlých voleb a nouzového volání a obousměrné zesílení vysokofrekvenčního signálu sítě GSM-R, pro zvýšení dosahu terminálu. Kolébka pro terminál umožňuje jednoduché vkládání a vyjímání GSM-R mobilu z dokovací stanice, dle potřeby obsluhy vozidla.
Připojení napájecích a ovládacích signálu mezi terminálem a dokovací stanicí je řešeno pomocí konektoru.
V případe vyjmutí terminálu z kolébky je zajištěno vypnutí vysokofrekvenčních součástí dokovací stanice.
Externí GSM-R anténa – vozidlová anténa je připojená koaxiálním kabelem k dokovací stanici, zajišťuje kvalitní příjem a vysílání na kmitočtech GSM-R sítě. Její součástí je i přepětová ochrana. Mechanické provedení – dokovací stanice je řešena jako přenosná, vestavěná v kovové skříni. Před zahájením činnosti se připevní rukou dvěma šrouby s PE hlavou do jednoduchého držáku. Držák umožňující naklopení stanice je možné namontovat na strop nebo na palubní desku. Zároveň se připojí napájecí a anténní konektor.

Ovládací prvky

Ovládací prvky tvoří 4 tlacčtka rychlých voleb a indikační LED. Červené tlačítko je určeno pro aktivaci nouzového volání, tlačítko pro volání výpravčího, tlačítko pro volání dispečera a tlačítko pro volání elektro dispečera. Zelená LED pomalým blikáním upozorňuje, že terminál není v kolébce a zároveň indikuje připravenost dokovací stanice. Pokud je terminál v kolébce tak LED trvale svítí. Pokud s vloženým terminálem dojde například k chybě v komunikaci nebo k chybě VF zesilovače,
indikační LED rychle bliká. Součástí hovorové soupravy jsou dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti a tlačítko PTT pro klíčování.

Základní technické parametry

Rozměry Kovová skříň, šířka 23 cm, výška 25 cm, hloubka 11 cm bez konektorů a kolébky pro terminál  
Hmotnost 3,5 kg  
Krytí IP20  
Pracovní teplotní rozsah –20 až 55 °C  
Skladovací teplotní rozsah –25 až 65 °C  
Vlhkost 20 až 90 %, nekondenzující  
Napájecí napětí jmenovité Verze 12 V DC: 9 až 18 V  
Verze 24 V DC: 18 až 36 V  
Příkon 60 W maximálně  
Ochrana před nadměrným proudem a zkratem musí být součástí instalace vozidla.    
Vnější vlivy dle normy ČSN 33 2000-3 Prostředí dle článku 320.N4 – normáln  
Vnější vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1  
 
Připojovací konektory Externí GSM-R anténa – Nfemale  
Napájení 12V DC nebo 24V DC – třípinový konektor  
Připojení  terminálu – upevňovací kolébka s integrovaným konektorem  
Hovorová souprava (sluchátko) – 10 pinový konektor RJ50