MikroEXPO

Uherské Hradiště 20.7.2010

Na setkání uživatelů WiFi technologií MikroEXPO předvedla společnost DCom řadu novinek. Dvoupolarizační sektorové antény se zaručenými parametry pro pásmo 5,6GHz – sektorová a panelová. Dále  budily zájem malé sektorové antény – horizontální a vertikální.  Parametry lze najít na e-shopu. Na stánku DComu zaujal i polohovací držák parabolických antén a profesionální analogové radiostanice pro montážníky – TC700 a TC620. Účastníci přijali s povděkem, že nyní jsou panelové a sektorové antény vyráběny z pozinkované oceli, která zaručuje jejich vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům.

Do tomboly byla věnována límcová parabola 27dBi a 3 sektorové antény – tedy kompletní přístupový bod. Gratulujeme vítězi a těšíme se na další podobnou akci.

Czech Raildays

Ostrava 15.-17.6.2010

Naše prezentace byla zaměřena na zcela nový prvek Integrovaného dispečerského systému RV3, kterým je blok základnové radiostanice TRS IP. Bloky TRS IP jsou určeny k vytváření traťových rádiových systémů dle standardu UIC 751-3. Velkému zájmu se těšily reálné ukázky součinnosti bloku TRS IP s novou radiostanicí FAM10 sesterské společnosti RADOM.
Zpestřením expozice byla také nová řada duálních profesionálních radiostanic společnosti HYTERA , umožňující rádiovou komunikaci jak ve stávajících analogových sítích, tak v digitálních sítích pracujících v evropském standardu DMR (ETSI).
Prezentace mnoha nových produktů a společný stánek s mateřskou společností AŽD Praha přinesly mnoho zajímavých návštěvníků a tak se již dnes těšíme na další setkání s Vámi.

Nové digitální rádiové technologie HYTERA

Konference Mnichov 4.-5.5.2010

Společnost HYTERA (dříve HYT) na konferenci předvedla nové digitální radiostanice ve standardech DMR a TETRA. Jejich uvedením na trh začne konkurovat předním světovým výrobcům i v rámci profesionálních technologií pro bezpečnostní a záchranné složky v mnoha státech světa a konečně i v ČR. Společnost DCom se konference zúčastnila se svými partnery z ČR a byla na slavnostním večeru oceněna modrou plaketou Hytera´s Best Bussines Partner.

Integrovaný dispečerský systém RadioVoice RV3

Dispečerský systém Radiovoice 3 navazuje na předchozí dispečerské systémy vyvinuté firmou DCom,  spol. s r.o. a dále rozšiřuje jejich možnosti. Je určen pro nasazení jak ve velkých společnostech v oblasti dopravy a průmyslu, tak i ve složkách státní správy jako jsou hasičské sbory, záchranné sbory a pod. Systém používá pro komunikaci standardní protokoly v prostředí sítí IP a umožňuje spolupráci s dalšími aplikacemi dle požadavků zákazníka.

 

Systém nabízí kompletní řešení dispečerských pracovišť s využitím VoIP komunikace. Jednotlivá dispečerská pracoviště a komunikační zařízení mohou být rozmístěna na rozsáhlém území (kraj, stát) a propojena všemi prostředku umožňujícími přenos dat v IP prostoru. Systém umožňuje připojení celé řady komunikačních prostředků využívaných v dispečerském řízení jako jsou radiostanice, telefony, MB telefony, místní rozhlasy a GSM brány. Dispečeři obsluhující systém mohou připojená zařízení sdílet a vyžívat současně, komunikovat navzájem mezi sebou, zastupovat se. Tímto způsobem se tvoří řídící sítě složené z místních dispečerských pracovišť a centrálního dispečera. Díky flexibilitě a dostupnosti sítí IP umožňuje systém rychlé a jednoduché přemístění dispečerských pracovišť, což je výhodné při řešení náročných situací.

Hlavní přednosti integrovaného komunikačního systému RV3

  • Ucelený systém dálkového ovládání, řízení a komunikace pro
    dispečerské použití
  • Komunikace v IP prostředí pomocí standardních protokolů
  • Možnost konfigurace a rozšiřování systému dle požadavků zákazníka

Základní technický popis dispečerského systému RV3

Základními prvky integrovaného dispečerského systému jsou Radiovoice server, Radiovoice klient, řízená komunikační zařízení a podpůrná zařízení. Každý dispečer má vlastní ovládací pracoviště TOP s aplikací Radiovoice klient, která mu zprostředkovává řízení a komunikaci s vybranými komunikačními zařízeními. Radiovoice server řídí a zprostředkovává komunikaci mezi klientskými aplikacemi a jednotlivými komunikačními zařízeními. Zajišťuje kontrolu spojení a autentizuje přístup do systému.

Komunikační zařízení

Komunikační zařízení tvoří koncové výkonné části systému, které převádějí požadavky zprostředkované serverem na výkonné výstupy. Tato skupina je tvořena dálkově ovládanými radiostanicemi, dálkově ovládanými MB zapojovači, dálkově ovládanými ústřednami místního rozhlasu a telefonními ústřednami. Podpůrná zařízení celého systému slouží pro nahrávání hlasové komunikace, komunikaci s dalšími systémy jako je například systém automatických hlášení pro místní rozhlas, napájení jednotlivých zařízení a dálkový dohled a ovládání.

Dispečerské pracoviště TOP

Radiovoice klient obsluhovaný dispečerem z pracoviště TOP se připojuje k Radiovoice serveru a tento mu zprostředkovává ovládání a komunikaci s dálkově ovládanými radiostanicemi, MB zapojovači a rozhlasem, dále se připojuje k VoIP telefonní ústředně pro běžné telefonní spojení. Radiovoice server zajišťuje koordinaci práce jednotlivých dispečerů s komunikačními zařízeními, aby nemohlo docházet k současnému přístupu více než jednoho dispečera k jednomu komunikačnímu zařízení a tím i nejasnosti komunikace směrem od dispečera. Opačným směrem si dispečer sám volí, výstup kterého komunikačního zařízení chce poslouchat, případně může poslouchat i komunikaci ostatních dispečerů. Dále systém periodicky kontroluje spojení s jednotlivými komunikačními zařízeními a v případě výpadku spojení nebo funkce oznamuje prostřednictvím klientské aplikace dispečerovi. Dispečer tak má možnost využít operativně jiný způsob komunikace. Potvrzení o provedení požadované změny, (např. přepnutí kanálu radiostanice) posílá klientské aplikaci přímo příslušné komunikační zařízení. Nemůže se tedy stát, že by se v klientské aplikaci zobrazoval jiný, než aktuálně správný stav komunikačního zařízení.

Záznam komunikace

Veškerá komunikace je nahrávána.Takto získané nahrávky se ukládají jak v jednotlivých ústřednách (pro telefony) a serverech (pro ostatní komunikaci), tak i na záznamovém zařízení. Toto umožňuje jak přehrávání nahrávek samotnými dispečery, tak i jejich bezpečné uložení pro případ dodatečné potřeby. V případě, že dojde k závadě a není možné komunikovat dlouhodobě s některým z komunikačních zařízení prostřednictvím dispečerského řízení, je možné toto zařízení ovládat lokálně a lokálně i nahrávat provoz. Díky použití VoIP technologie nedochází po prvotním zakódování hlasu do digitální podoby ke zhoršování jeho kvality při přenosu v síti.

Dálkový dohled a správa systému

Všechny prvky integrovaného dispečerského systému umožňují (pomocí standardního protokolu SNMP)
dálkový dohled nad svým provozním stavem a tím i začlenění do centrálního dohledového systému. Funkce systému jednotného času je pro všechny prvky integrovaného dispečerského systému zajištěna integrací obvodů reálného času a k synchronizaci používá NTP protokol. Veškerá komunikace s dohledovým systémem (jak aktuální stavy, tak záznam provozní historie) je tímto jednotným časem označena

Základní prvky systému Radiovoice RV3

1. Radiovoice server

Radiovoice server je základní řídící část zprostředkovává spojení mezi klienty a komunikačními zařízeními. Je potřeba alespoň jeden pro každé nezávislé dispečerské pracoviště nebo traťový úsek. Typicky je umístěn v racku spolu s další síťovou infrastrukturou.

2. Dispečerské pracoviště TOP

Dispečerské pracoviště TOP reprezentuje uživatelskou část systému, umožňující přístup dispečera do systému, je typicky tvořen počítačem s dotykovým displejem, ale může být nahrazen např. notebookem v případě potřeby řešení mimořádné situace. Je potřeba pro každé dispečerské pracoviště.

3. VoIP PBX – telefonní ústředna

VoIP telefonní ústředna umožňuje telefonování pomocí VoIP protokolu v rámci systému
Radiovoice 3. Je potřeba alespoň jedna pro každý nezávislý dispečerský řízený celek. Umísťuje se do racku společně s další telekomunikační technologií.

4.Blok RDST – radiostanice

Blok radiostanice zkráceně RDST je koncové komunikační zařízení umožňující připojení jedné nebo dvou radiostanic do systému Radiovoice 3. Umísťuje se do racku společně s dalšími komunikačními zařízeními ve vzdálené lokalitě. Počet bloků RDST je dán potřebou dopravní technologie dané lokality.

5.MB zapojovač

MB zapojovač je koncové komunikační zařízení sloužící pro převod signálů z MB telefonů do IP prostoru. Umísťuje se do racku společně s dalšími komunikačními zařízeními v každém místě tam, kde se sbíhají jednotlivé MB okruhy.

6. Rozhlasová ústředna

Rozhlasová ústředna je koncové komunikační zařízení, sloužící pro připojení reproduktorů systému místního rozhlasu. Umísťuje se do racku společně s dalšími komunikačními zařízení v každém místě, kde je potřeba realizovat místní rozhlas.

7. Zdroj s dálkovým dohledem

Zdroj s dálkovým dohledem je podpůrné zařízení, které slouží pro napájení jednotlivých součástí systému Radiovoice 3.

8. Univerzální dohledové zařízení

Univerzální dohledové zařízení umožňuje dálkový dohled a řízení součástí systému Radiovoice 3.

9. GSM-R Gateway

GSM-R Gateway je brána, které umožňuje zajistit komunikaci mezi sítí GSM-R a ovládacími pracovišti TOP integrovaných dispečerských systémů.

10. RV3 blok TRS-IP

RV3 blok TRS-IP je součást systému, která zajišťuje komunikaci v analogovém traťovém systému TRS.

11. Digitální záznamové zařízení RecorDat

Digitální záznamové zařízení RecorDat slouží pro záznama archivaci hovorů a datových informaci probíhajících na různých typech telekomunikačních zařízení např. analogových a digitálních linkách, digitálních ústřednách a VoIP telefonech.

Produktové listy výrobků ke stažení 
INTEGROVANÝ DISPEČERSKÝ SYSTÉM RV3
Stáhnout pdf
(238,1kB)


 
RV3 BLOK RDST VERZE TM800
Stáhnout pdf
(165,0kB)


 
MB ZAPOJOVAČ SMzip
Stáhnout pdf
(143,6kB)


 
ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA
Stáhnout pdf
(131,8kB)


 
UNIVERZÁLNÍ DOHLEDOVÉ ZAŘÍZENÍ
Stáhnout pdf
(130,8kB)


 
NAPÁJECÍ ZDROJ DC1500 48V
Stáhnout pdf
(138,0kB)


 
TOP – TELEKOMUNIKAČNÍ OBSLUŽNÝ PANEL
Stáhnout pdf
(196,4kB)


 
GSM-R GATEWAY
Stáhnout pdf
(113,1kB)


 
VOIP PBX
Stáhnout pdf
(119,7kB)


 
Digitální záznamové zařízení RecorDat
Stáhnout pdf
(933,8kB)


 
Datový Translátor DS252
Stáhnout pdf
(359,1kB)


 
Radiovoice RV3 adaptér DTMF
Stáhnout pdf
(373,3kB)


 
Radiovoice RV3 adaptér TRS
Stáhnout pdf
(411,8kB)


 
Translátor DS231
Stáhnout pdf
(377,6kB)


 
RV3 blok TRS-IP
Stáhnout pdf
(127,7kB)