Školení MikroTik Krkonoše Severka

Krkonoše chata Severka 21.1.2010

Opět jedno z dalších velmi vydařených školení MikroTik, kde DCom prezentoval základní principy fungování WiFi. Na programu bylo i měření spektra Nv2 protokolu a dalších. Měřilo se zarušení spektra jiným vysíláním a vliv na přenosovou rychlost. Celá akce probíhala v rodinném duchu, ke kterému určitě přispěla i atmosféra nádherné chaty Severka s výhledem na Sněžku. Pdf s měřením zde ke stažení.

Dotace z Evropského sociálního fondu v ČR

Se špičkově vzdělanými a spokojenými zaměstnanci mezi evropskou elitu.

Společnost DCom, spol. s r.o. získala dotaci na realizaci projektu „Se špičkovými a spokojenými zaměstnanci mezi evropskou elitu“. Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a z Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.
Cílem projektu je cestou specifického odborného vzdělávání v oblasti rádiových systémů dosáhnout zvýšení profesní úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti DComu jak v ČR, tak na evropských trzích.
V rámci dvouletého projektu bude tým odborníků společnosti DCom školen profesionálními lektory z ČR a zahraničí.

Školení MikroTik Kleť

Kleť 15.12.2010

Další školení MikroTik, kde DCom prezentoval svoje výrobky (především horizontální sektorové antény a dvoupolarizační antény). Opět proběhlo měření spektra, tentokrát pro Nv2 protokol. Děkujeme za účast.


Firma DCom přeje všem svým zákazníkům příjemné a poklidné Vánoční svátky a do Nového roku vykročení správným směrem.

Školení MikroTik Nelahozeves

Nelahozeves 15.10.2010

DCom se účastnil dalšího školení Mikrotik, tentokrát konané v Nelahozevsi. Účast posluchačů překonala všechny předpoklady. DCom zde na úvod prezentoval novinky v oblasti antén (dvoupolarizační antény a malé sektorky). Jednou z hlavních částí prezentace bylo vysvětlení základního principu fungování antén.
Nejzajímavější část školení, měření a ukázka spektra různých WiFi signálů, zaujala většinu posluchačů. Měření zahrnovalo: 802.11b/g, 802.11a/g turbo, 802.11n. Porovnávali se spektra pro 20MHz a 40MHz kanál a různé další kombinace nastavení.
Část prezentace s měřením spektra ke stažení.

52. Mezinárodní strojírenský veletrh

Brno 13.-17.9.2010

52. MSV BVV stanek DComExpozice společnosti DCom, spol. s r. o. byla zaměřena na Integrovaný dispečerský systém RV3 a jeho spolupráci s produkty sesterské společnosti Radom s.r.o. Hosté a návštěvníci si vyzkoušeli komunikaci v traťovém drážním rádiovém systému TRS realizovanou prostřednictvím bloku TRS IP RV3 a vozidlové radiostanice FAM 10. Ovládací rozhraní pro dispečery a strojvedoucí pro komunikaci v systému TRS, na straně DComu dispečerské pracoviště TOP a na straně RADOMu 10“ displej dle UIC 612, měla v rámci veletrhu premiéru.
Návštěvníky velmi zaujala i spolupráce rozhlasových ústředen systému RV3 s hlasovým výstupem informačního systému INIS pro zabezpečení automatických hlášení pro cestující veřejnost.
Termín konání veletrhu byl pro naši společnost opravdu velmi významný. Po úspěšném dokončení náročných ověřovacích provozů jsme získali „Souhlasy Správy železniční dopravní cesty, s. o. s použitím výrobku na ŽDC ve vlastnictví státu“ pro produkty Integrovaného dispečerského systému RV3.
Na stánku jsme také vedle analogových a nové řady duálních profesionálních radiostanic společnosti HYTERA , pracujících v evropském digitálním standardu DMR (ETSI), předvedli i nejnovější stanice v systému TETRA – PT 580 a MT 680.

Děkujeme za návštěvu společné expozice AŽD Praha a dceřiných společností na 52. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.