Czech Raildays 2015

Žst. Ostrava výstaviště – komerční nádraží 16.–18. 6. 2015

Společnost DCom, spol. s r.o. Vás zve na tradiční mezinárodní veletrh a setkání přátel drážní techniky Czech Raildays 2015, který se koná ve dnech 16.– 18. 6. 2015 v komerční části žst. Ostrava hlavní nádraží. Bližší informace o veletrhu najdete zde. Na veletrhu budeme vystavovat vozidlové a ruční terminály GSM-R, profesionální radiostanice Hytera pro MRS a TRS s příslušenstvím. Na výrobky schválené pro použití na ŽDC v ČR Vám nabídneme i speciální veletržní slevu.
Najdete nás opět v hale A1, na stánku č. 24, kde vystavujeme společně s AŽD Praha.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Speciální měřicí technika DCom pro laboratoře O2

Společnost O2 Czech Republic,a.s. je největší integrovaný telekomunikační operátor na českém trhu, který velmi dbá na zajištění špičkové kvality služeb své telekomunikační sítě. Před uvedením nové technologie nebo technického řešení do provozu je podrobuje velmi důkladným zkouškám ve své testovací laboratoři na pražské Brumlovce. V rámci laboratorních testů se ověřuje nastavení, kompatibilita softwaru a zjišťuje se, zda je vhodnější použít komponenty od jediného výrobce, nebo se dají kombinovat zařízení různých značek. K tomu všemu slouží testovací laboratoř, jež by měla být součástí technologického zázemí každého mobilního operátora. Obsáhlý článek o laboratoři O2 přinesl server MobilMania.cz.
V testovací laboratoři O2 pracuje na stálý úvazek několik specialistů. Často zde ovšem pracují i celé týmy techniků od dodavatelů. Jejich úkolem je navrhnout technické řešení, tak aby v ostrém nasazení vše fungovalo hladce. Snahou testovací laboratoře je podchytit všechny negativní jevy dříve než by je mohli zaznamenat zákazníci.
Vývoj v oblasti mobilních komunikací vyžaduje stále více testů správného chování mobilních telefonů a základnových stanic. Pro testování rádiové části těchto zařízení existují specializované měřicí přístroje – radiotestery, nebo se dají použít univerzální vysokofrekvenční měřicí přístroje – wattmetry, generátory, spektrální analyzátory, atd. Žádný z těchto přístrojů ale neumožňuje testování chování celé sítě, nebo alespoň její části (tj. několika základnových stanic, několika mobilních telefonů a případného rušení od ostatních uživatelů radiového spektra). Pro simulování reálného prostředí v laboratorních podmínkách je třeba komplexní testovací zařízení v odborné terminologii označované „interconnection coaxial matrix“. Signály vstupující do procesu měření se musí nejdříve ztlumit na odpovídající úroveň a poté smíchat. K užitečným signálům se ještě přidávají rušící signály podle požadavků měření.

Speciální měřicí přístroj GSM TestBed

DCom, spol. s r.o. provedl návrh a výrobu specializovaného testovacího přístroje – GSM TestBedu, který umožňuje na kmitočtech 400MHz až 2,5GHz testovat chování sítě skládající se z 1 až 16 základnových stanic, 1 až 4 mobilních telefonů a 12 interních generátorů rušení. (To nejsou šumové generátory.) Kmitočtový rozsah byl zvolen tak, aby pokryl všechny GSM/UMTS/LTE pásma, tj. 800, 900, 1800 a 1900, 2100MHz, dále pásmo 450MHz pro CDMA systém O2.

Základem zařízení je regulovatelný sdružovač 8X4X12 (16X2X12) signálů, který umožňuje libovolně propojit kteroukoliv připojenou základnovou stanici s kterýmkoliv připojeným mobilním telefonem a dále ke kterémukoliv mobilnímu telefonu připojit libovolný rušící signál. Rozsah úrovní signálů TestBedem zpracovávaných je od 50W (+47dBm) na straně základnových stanic, přes 5W (+37dBm) na straně mobilních telefonů a -40dBm na straně generátorů, po -160dBm na straně přijímačů. Úspěšnému dosažení tohoto regulačního rozsahu byla podřízena elektrická i mechanická koncepce celého zařízení sestaveného stavebnicovým způsobem z opakujících se modulů. Tato koncepce se ukázala jako správná a navíc zjednodušuje případné opravy nebo změny konfigurace TestBedu.
Ovládání celého TestBedu je možné dvojím způsobem – buďto přímým nastavováním jednotlivých komponent (útlumových členů, vysokofrekvenčních spínačů, generátorů rušení, …), nebo pomocí skriptů – dávek předdefinovaných příkazů, umožňujících provádění dlouhodobých testů. V obou případech je uživatel připojen přes rozhraní Ethernet. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu jednoduchého dálkového dohledu, umožňuje instalaci TestBedu společně s testovanými zařízeními do odděleného prostoru, nejlépe stíněné komory, kde se dále redukuje vliv okolního prostředí.
Díky modulové koncepci zařízení, je možná jeho rychlá přestavba pro jiné požadavky, například pro testování systému WiMax v pásmu 3,5GHz.

Vícekanálové programově řiditelné útlumové články

Více kanálové programově řízené útlumové články umožňují softwarově, velmi rychle, nastavovat a měnit úroveň jednotlivých měřených signálů podle potřeb testů chování mobilních zařízení v reálném provozu.

Stíněné skříně

Dalšími speciálním produktem na vyrobeným na míru dle požadavků zákazníka jsou stíněné boxy, které zajišťují, aby výsledky měření nebyly ovlivněny vnějšími vlivy. Pro potřeby operátora byly dodány dva typy stíněných skříní.

Shield Box 1
Kmitočtový rozsah: do 2,5 GHz standardní, do 20 GHz rozšiřitelný.
Účinnost stínění: 60-70 dB GSM/UMTS/CDMA/LTE pásma, tj. 450, 800, 900, 1800 a 1900, 2100, 2600MHz.
Rozměry: 800*800*1200mm (š,h,v)
Síťový filtr: FHA1-10A-230V AC 10A 230V
Optické připojení: 100Mbit Ethernet

K testování mobilních zařízení bez potřeby propojení antény, zejména pro LTE Multiple-input multiple-output (MIMO) byl dodán druhý typ stíněné skříně s označením Shield Box 2. Tato skříň je vybavena vnitřní 3D anténou a bezodrazovým prostředím.

Shield Box 2
Kmitočtový rozsah: do 2,5 GHz.
Účinnost stínění: 60-70 dB GSM/UMTS/CDMA/LTE pásma, tj. 450, 800, 900, 1800 a 1900, 2100, 2600MHz.
Rozměry: 950*1200*1500mm (š,h,v)
Vnitřní demontovatelné VF absorbéry – jehlany výšky cca 20cm, upevněné na suché zipy
Vnitřní 3D anténa
Vnitřní otočný stojan pro mobilní přístroj
Filtrovaný vstup: 230V /10A
Optické připojení: 100Mbit Ethernet

Pozvánka na Pyros 2015 a akční nabídka Hytera

Výstaviště Brno 19.-21.5.2015

Na brněnské výstaviště se 19.-21.5.2015 po dvou letech opět vrátí čtveřice velmi zajímavých veletrhů z oblasti bezpečnostní techniky a služeb. Veletrh IDET je zaměřen na obrannou a bezpečnostní techniku, INTERPROTEC je zaměřen na prostředky osobní ochrany, bezpečnost práce a pracovního prostředí. Veletrh ISET nabízí komplexní prezentaci technologií pro ochranu a bezpečnost života, informací a majetku. Hlavním tématem je kybernetická bezpečnost a její význam v současném světě.
Radiostanice a příslušenství značky Hytera se vám představí v pavilonu F stánku 15A na mezinárodním veletrhu požární techniky PYROS. Navštivte nás a prohlédněte si moderní komunikační techniku, kterou používají při své práci jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů nebo městské policie. V souvislosti s veletrhem PYROS jsme pro všechny zájemce připravili akční nabídku na oblíbené analogové radiostanice HYT TC-700P a moderní digitální radiostanice Hytera PD785G MD, které můžete nyní získat se slevou 20%.
Mezinárodní veletrh Pyros 2015 je jedinečnou příležitostí na vlastní oči si prohlédnout nejmodernější požární techniku a získat přehled o fungování integrovaného záchranného systému a jeho složek. Velmi zajímavé budou praktické ukázky vojenské, hasičské a policejní techniky v akci na polygonu IDET Aréna, Na veletrhu se budou prezentovat významné státní instituce. Ukázky své práce a vybavení představí návštěvníkům GŘ HZS, Policie ČR, Sdružení dobrovolných hasičů, Moravská hasičská jednota, Městská policie Brno, Generální ředitelství cel či Správa státních hmotných rezerv. Návštěvníci brněnského výstaviště si mohu prohlédnout všechny probíhající veletrhy.

AGRO PILOT

AGRO PILOT

Moderní technologie rychle pronikají i do zemědělství, úroveň robotizace a automatizace značně pokročila a nové technologie pomáhají ulehčovat a zkvalitňovat těžkou práci lidí v tomto odvětví. Zemědělské podniky a farmáři v České republice postupně modernizují svůj strojový park. Moderní zemědělská technika je výkonná, ale zároveň nákladná a proto je důležité ji maximálně využít tak, aby se vložené investice rychle vrátily. V rostlinné výrobě se musí stroje často vracet několikrát během vegetačního cyklu na stejné místo při orbě, výsevu plodin, aplikaci postřiků, sklizni atd. a pro dosažení špičkových výsledků při současné úspoře nákladů na drahé osivo a hnojiva i pro získání dotací je důležitá přesnost.

Proč je v zemědělské výrobě důležité přesné určení polohy

Moderní zemědělské stroje jsou většinou již připraveny, nebo přímo vybaveny systémy elektronického řízení tzv. autopiloty, které využívají navigační systém GPS pro automatické vedení stroje. V automatickém režimu se obsluha nemusí věnovat samotnému řízení stroje, ale kontroluje správnou činnost všech systémů a dává pozor na možná nebezpečí, která by mohla zaměstnance nebo stroj na poli ohrozit. Obsluha stroj řídí podle pokynů řídicího systému pouze na obrátkách. Funkce autopilota je řízena připravenou konfigurací a mapovými podklady, které jsou do stroje předem nahrány, takže vlastní obsluha již není složitá.
Problémem využití GPS navigace pro řízení zemědělské techniky je nedostatečná přesnost. GPS systém standardně dosahuje přesnosti v průměru +/- 3 metry, která se navíc v čase mění. Při nevýhodné konfiguraci družic vzhledem k GPS přijímači může být chyba i větší. Pro většinu aplikací dostačuje, ale pro potřeby zemědělské výroby je nedostatečná. Pro zvýšení přesnosti se využívají různé korekční metody. Nejlepší výsledky dosahují systémy s referenční stanicí. Odchylka na hranicích oblasti s maximální vzdáleností od referenční stanice se při využití tohoto systému pohybuje do 3 centimetrů. Tyto systémy mají velmi dobrou opakovatelnost, takže když stroj najede na stejné místo za půl roku, najede na stejný řádek, jede po stejné brázdě a neničí vzrostlé rostliny. Bez použití přesné navigace strojů zůstává nevyužito přibližně 20% plochy polí. Stroj řízený člověkem není nikdy schopen jet s takovou přesností jako stroj řízený automatem s navigací.
Velké stroje mají také problém v obratech. Ostré obraty jsou velmi komplikované a zpomalují obdělání potřebné plochy. Při využití přesné navigace pracovního stroje lze využít možnost obdělání pole s vynecháním řádku a širokými obraty. Vynechané řádky se obdělají při druhém průjezdu.
Při nepřesném postřiku vznikají pásy, které jsou bez postřiku a pásy, kde byl postřik aplikován dvakrát. V obou případech to stojí zemědělské podniky nemalé prostředky, neboť postřik byl spotřebován, ale část plochy ošetřena nebyla a na další bylo postřiku aplikováno příliš mnoho.
Data z takto řízených strojů mohou sloužit i pro zpětnou analýzu, kdy lze sledovat výnos pro jednotlivé plodiny na sledovaných místech a přizpůsobit pro ně setí nebo hnojení.
Velkou výhodou je, že při řízení stroje autopilotem lze dosáhnout stejných výsledků za snížené viditelnosti nebo v noci a stroje mohou být využívány maximální možnou dobu.
Dalším důvodem zajištění přesné pozice jsou dotace a rozdělení pozemků, kde jsou důležité absolutní pozice proti českému katastru. Problémem je, že systém GPS používá souřadnicový systém WGS84 a český katastr používá souřadnicový systém S-JTSK. Tyto souřadnicové systémy jsou počítaný zcela odlišným způsobem. Přepočet existuje, ale díky pohybu zemských desek se v čase mění. Nemělo by se stát, že se technika dostane při obdělávání polí na cizí pozemek. Z hlediska čerpání dotací je přesné zaměření pozemků také důležité, protože jsou zde poměrně malé tolerance do 10% obdělávané plochy.

Systémy pro zvýšení přesnosti satelitní navigace se systémem GPS

Satelitní systémy

Pro zvýšení přesnosti určení pozice ze systému GPS je dispozici několik systémů přenosu korekčních dat. Existují satelitní systémy korekce. Jejich výhodou je, že není třeba žádný další systém přenosu dat, ale bohužel nemají dostatečnou přesnost a opakovatelnost, protože korekční data jsou počítána pro velké území. Pro získání korekcí se používají satelity na stacionárních drahách. Základní systémy pro satelitní korekci jsou americký WAAS a evropský EGNOS. Tyto systémy byly vyvinuty a využívají se například pro leteckou a lodní dopravu. Moderní GPS přijímače již umí s těmito daty pracovat. Problémem těchto systému při jejich použití v zemědělství je, že je nutné mít výhled na jih, kde jsou umístěny družice na geostacionární dráze. V případě zastínění výhledu není korekce dostupná. Další možnosti zpřesnění polohy je současné využití ruského systému GLONASS, které umí moderní GPS přijímače rovněž využít. Při využití těchto korekčních metod a prostředků se již dá dosáhnout dobré krátkodobé přesnosti, bohužel ale nelze dosáhnout dostatečná opakovatelnosti zjištění přesné polohy, tak aby se zemědělský stroj při příštím pracovním cyklu vrátil přesně na stejné místo na obdělávaném poli s chybou do několika centimetrů.

Korekce s pozemní referenční stanicí

Pozemní korekční systémy používají korekci proti pevnému bodu, kde je přesně známa jeho poloha. V takto přesně určeném bodě je umístěna korekční stanice, která určuje chyby jednotlivých družic, proti skutečné poloze.
Globální systémy používají síť korekčních stanic a interpolují korekci pro dané zájmové území. Zasílání korekčních signálů nabízí jako službu. Cena služby se skládá z pevné ceny za licenci pro každý stroj a roční poplatek za provoz služby. Cena těchto služeb je pro české zemědělce poměrně vysoká. Dalším problémem těchto globálních řešení je spolehlivost a dostupnost těchto služeb na potřebném území. Ve státech s rovinatým terénem typu USA nebo Nizozemí tyto systémy fungují dobře. Data z těchto služeb se přenáší pomocí sítí mobilních operátorů. Dostupnost těchto sítí v řídce zalidněné oblasti se složitějším profilem terénu není většinou tak kvalitní, aby bylo možné tento systém spolehlivě použít. V případě, že zemědělský stroj ztratí korekční signál, tak se do 30 sekund zastaví a musí ho řídit obsluha.

Systém Agro Pilot

Systém GPS Agro Pilot vznikl ve spolupráci se Zemědělským družstvem Rostěnice.
Naše řešení využívá vlastní referenční základnové stanice s vysílačem korekčních signálů v pásmu VHF nebo UHF, obě pásma jsou pro tento účel vhodná. Korekční data jsou zakódována do datového proudu a trvale vysílána referenční stanicí. V jednotlivých zemědělských strojích jsou umístěny radiové modemy, které signál přijímají, dekódují a předávají do řídícího počítače. S jednou takto vybudovanou referenční stanicí lze obsloužit území o poloměru přibližně 15 kilometrů. Při budování systému pro šíření korekčních dat je nejnákladnější vybudování referenční stanice. Na druhou stranu počet strojů, které data z referenční stanice mohou využívat, není omezen (data se šíří jednosměrně od referenční stanice ke strojům). Jednotlivé zemědělské podniky v regionu mohou referenční stanici sdílet, využívat ji společně a náklady na vstupní investici se mohou rozdělit mezi více uživatelů.
Pro přenos korekčních dat je k dispozici řada různých protokolů. Známé jsou protokoly od firmy Trimble CMR, CMR+, otevřený protokol RTCM, který podporuje většina výrobců. Systém Agro Pilot je schopen současně posílat dva protokoly a uživatel tedy není závislý pouze na jediném dodavateli technologie.
Pro pokrytí území, které není dostupné z důvodu profilu terénu nebo vzdálenosti pro stroje ze samotné referenční stanice lze vybudovat opakovače, které přijímají signál z hlavní referenční stanice a vysílají ho na požadovaném území. Na rozdíl od jiných řešení lze realizovat teoreticky neomezený počet opakovacích stanic. Data z jedné referenční stanice jsou s ohledem na maximální přípustnou chybu použitelná s opakováním do vzdálenosti 30 km od referenční stanice. Zemědělské stroje si automaticky za provozu vybírají nejlepší signál a plynule přechází z oblasti pokrytí jedné referenční stanice do další.
V rámci tohoto projektu byla úspěšně realizována i referenční stanice umístěná v místě bez elektrické energie za použití solárních panelů.
Systém nabízí velmi rychlou návratnost vložených investic, neboť u moderních velkých strojů dle zkušeností uživatelů finanční ztráta na hodinu práce bez autopilota může dosáhnout několik tisíc korun.
S budováním radiových a telemetrických sítí má naše firma dlouholeté zkušenosti a jsme schopni poskytnout uživateli komplexní servis počínaje radiovým projektem s vyřízením patřičných povolení, přes kompletní dodávku a montáž až po následnou dlouhodobou údržbu technologie.

Výhody řešení

  • Dostupná cena
  • Pokrytí rozsáhlého území podle potřeb zákazníka
  • Použití opakovačů pro rozšíření pokrývaného území
  • Vlastní radiová síť nezávislá na jiném poskytovateli a nutnosti placení poplatků za přenos dat
  • Přesnost a opakovatelnost stanovení polohy s odchylkou do 3cm
  • Současná podpora dvou různých protokolů pro přenos korekčních dat
  • Velká úspora hnojiva, osiva, paliva, lepší využití polí, plnohodnotné využití moderní techniky
  • Možnost sdílení referenční stanice mezi různými podniky v regionu
  • Neomezená kapacita strojů využívajících referenční stanici

Kariéra

Společnost DCom, spol. s r.o. hledá nové kolegy do svého teamu, více zde.