Integrovaný dispečerský systém RV3

Integrovaný systém umožňuje vzdálené ovládání různých komunikačních zařízení prostřednictvím protokolu TCP/IP počítačové sítě LAN, WAN s využitím VoIP technologie. Integrovaný systém umožňuje současné ovládání základnových radiostanic rádiových systémů MRTS a TRS, místních rozhlasů (pro zabezpečení hlášení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách), MB zapojovačů (pro zabezpečení komunikace na MB spojích) a IP telefonů z více dispečerských pracovišť TOP (Telekomunikační Obslužný Panel). Z dispečerských pracovišť TOP je možné také komunikovat s uživateli GSM-R systému a to prostřednictvím GSM-R brány (předmětná trať není pokryta signálem rádiového systému GSM-R a proto není tato funkce aktivována).

Rubrika Dispečerské systémy

Digitální záznamové zařízení RecorDat

Digitální záznamové zařízení AŽD RecorDat slouží pro záznam a archivaci hovorů a datových informaci probíhají-cích na různých typech tele-komunikačních zařízení např. analogové a digitální linky, digitální ústředny, VoIP telefony a ústředny, radiostanice atd. Veškeré informace o hovorech i konfiguraci systému jsou uloženy v SQL databázi. Hovory jsou zazna¬menány ve standardních formátech mp3 a wav. Ke každému hovoru jsou přiřazeny údaje o datu, čase, trvání hovoru, identifikaci vola-jícího i volaného. Podle těchto údajů je možné jednoduše záznamy vyhledávat a třídit. Uživatelé mají přístup k systému podle oprávnění přidělených správcem systému, prostřednictvím webové aplikace s mul¬ti-jazykovou podporou. Kromě běžného přehrávání a archivace záznamů, je možné vybrané kanály online monitorovat (připoslouchávat). Záznamové zařízení má modulární architekturu. Záznamy hovorů jsou realizovány záznamovými moduly, které využívají různé technické prostředky např. záznamové karty nebo programové moduly. K dispozici jsou moduly pro archivaci hovorů, externí diagnostiku a uživatelské prostředí. Jedno-tlivé moduly lze podle potřeby kombinovat. Záznamové moduly nemusí být umístěny v jednom serveru, ale mohou být umístěny na několika různých serverech propojených počítačovou sítí. Každé záznamové zařízení je osazeno diskovým RAID polem, aby nemohlo dojít ke ztrátě dat při poškození pevného disku. Hovory i datové záznamy o nich mohou být dále archivovány na datovém úložišti, které je umístěno v počítačové síti, případně na místní externí disky, USB flash disky a DVD-RAM média. Modul externí diagnostiky umožňuje dozorovat stav záznamového zařízení prostřednictvím SNMP rozhraní, aplikace „Informační panel“ a stavového indikátoru pracoviště dispečera „TOP“. Záznamové zařízení má implementovánu podporu pro DZCR ReDat.

Rubrika Dispečerské systémy