Univerzální dohledové zařízení

Univerzální dohledové zařízení (UDZ) je určeno k monitorování provozních podmínek v telekomunikačních technologiích a jejich vzdálené kontrole. Umožňuje měření teploty na více místech v telekomunikačních rozvaděčích (1–3 externí čidla, 1 čidlo interní v UDZ), monitorování stavu 16 logických vstupů s nastavitelnou citlivostí na 5 V, 12 V, 24 V nebo 48 V, spínání 16 logických výstupů pomocí přepínacích
relé. Zjišťování aktuálního stavu a konfigurace zařízení je možné pomocí www prohlížeče. Stavy vstupů a výstupů je možné přenášet do řídícího střediska pomocí SNMP. Cílem nasazení UDZ je jeho integrace do nadřízeného DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU a zjednodušení dálkové diagnostiky závad telekomunikačních zařízení.

Přednosti využití UDZ – univerzálního dohledového zařízení

  • Elektronický systém dálkového dohledu určený pro monitorování podmínek uvnitř telekomunikačních technologií
  • 16 logických vstupů, 16 logických výstupů, interní a externí termočidla
  • Komunikace a ovládání pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)
  • Možnost jednoduchého začlenění do centrálních dohledových systémů

Základní technický popis výrobku

UDZ je vestavěno ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 2U a hloubky 35 cm. Hmotnost je 5,5 kg. Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory (jeden pro připojení do systému, druhý pro připojení servisního technika), dále indikační LED zobrazující aktuální stav vstupů, výstupů a vlastního UDZ a alfanumerický LCD displej zobrazující podrobnosti k aktuálnímu stavu UDZ.

Přední panel

Na předním panelu je pojistkové pouzdro pro pojistku napájení UDZ. Na zadním panelu je EURO-vidlice pro připojení napájení 230 V a konektor pro volitelné připojení napájení 48 V DC, 16 konektorů pro logické vstupy, 16 konektorů pro logické výstupy a 3 konektory pro externí termočidla.

Napájení

UDZ je ve standardním provedení určeno k napájení ze zálohovaného zdroje 230 V AC, volitelně je možné vnitřní spínaný zdroj nahradit DC-DC konvertorem pro vstupní napětí 48 V (36–72 V) DC. Příkon celého UDZ nepřesahuje 50 W. Typicky je cca 20 W (týká se jak napájení 230 V střídavých, tak 48 V stejnosměrných).

Logické vstupy

Logické vstupy jsou určeny pro snímání napěťových stavů externích zařízení a jsou galvanicky odděleny pomocí optočlenů jak směrem do UDZ, tak navzájem mezi sebou. Citlivost je možné v UDZ nastavit pomocí zkratovacích propojek na 5 V, 12 V, 24 V nebo 48 V.

Logické výstupy

Logické výstupy jsou realizovány pomocí přepínacích relé. Maximální spínaný proud je dán použitými
relé. Pro verzi 230 V střídavých je maximální proud 6 A a pro verzi 48 V stejnosměrných 4 A. Při požadavku na větší proudy je možné použít externí stykače.

Externí termočidlo

Externí termočidla jsou určena pro monitorování teploty v telekomunikačním rozvaděči ve kterém je UDZ
namontováno. Rozlišení termočidel je programově omezeno na 1 °C a absolutní přesnost je 2 °C.

Základní technické parametry

Rozměry19“ modul výšky 2U a hloubky 35 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 40 cm, výška 13 cm
Dohledové zařízení je určeno pro montáž do 19“ rozvaděče (racku)
Hmotnost5,5kg
Krytí proti prachu a voděIP20
Rozsah pracovních teplot0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah–20 až 60 °C
Vlhkost20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité230 V ±10 %, 50Hz
Vstupní proud maximální1A
Logické vstupy230 V střídavých, max. 6 A
nebo 48 V stejnosměrných max. 4 A
Logické výstupy230 V střídavých, max. 6 A nebo 48 V stejnosměrných max. 4 A
Připojovací konektory
LAN (ethernet) –2× RJ45
230 V přívod –EURO vidlice
48 V přívod –volitený
Logické vstupy –dvoupinové vidlice PA256/7,
kabelové zástrčky PA256/7,62 jsou součástí dodávky
Logické výstupy –230 V střídavých, max. 6 A – pětipinová vidlice PA256/7,
62, 48 V stejnosměrných – čtyřpinová vidlice PA256/7,62 – průřez vodiče
max. 2,5 mm2, kabelové zástrčky PA256/7, 62 jsou součástí dodávky
Externí termočidlaSubD 9 pinů, zásuvka
Zemnící svorka<10s

This post is also available in: English